GaAs fotokatodowy wafel epitaksjalny

GaAs Photocathode Epitaxial Wafer

GaAs fotokatodowy wafel epitaksjalny

Wafel fotokatodowy epitaksjalny oparty jest na podłożu GaAs epitaksjalnego wzrostu AlGaAs/GaAs/AlGaAs, który jest ważnym materiałem wzmacniacza mikrooptycznego trzeciej generacji. Jednostka detektora wykonana z płytki fotokatodowej GaAs może szybko reagować na światło bliskiej podczerwieni i jest szeroko stosowana w dziedzinie nocnego widzenia przy słabym oświetleniu.III-V epi wafel for photocathode material provided by Ganwafer is grown on GaAs substrate with protective films.

1. Specyfikacja płytki epitaksjalnej GaAs dlaFotokatoda

1.1 GaAs-Photocathode Structure with Buffer Layer AlxGa1-xAs

Application: Used to serve as a part of photoelectronic devices for fast processes registering.
Working temperature: -30°C – +50°C
Growth technique: gaseous-phase epitaxy from organometallic compound

4inch GaAs-Photocathode Structure(GANW190213-GaAs)

Warstwa Epi Materialny domieszka Stężenie dopingu Grubość Notatka
Covering layer Water-dilutable -
Antireflection coating SiO -
Interlayer Glin0.7Ga0.3As p-type Zn doping - 0.01 um
Warstwa bufora GlinxGa1-xAs p-type Zn doping 1.0X1018 cm-3 - Concentration x smoothly changes from 0 to 0,7  (Al concentration grows with the growing distance from the active layer)
Warstwa aktywna GaAs p-type Zn doping - -
Stopping layer Glin0.7Ga0.3As p-type Zn doping - 1um
GaAs n-type substrate Si-doping (1÷4)X1018 cm-3 450±25um
Covering layer Water-dilutable -
Layer structure tolerance ±5%

Doping level tolerance ±30%

Layer thickness tolerance ±10%

 

1.2 GaAs Photocathode Epitaxial Heterostructure

50mm GaAs Fotokatoda Epi-Wafel z warstwami ochronnymi(GANW200311-GAAS)
Warstwa Epi Materialny Carrier Concentration Grubość
1 rozpuszczalna w wodzie warstwa ochronna - 1 um
2 SiO - -
3 p-Al(0,6)Ga(0,4)As:Zn - -
4 p+ – GaAs:Zn - -
5 p-Al(0,6)Ga(0,4)As:Zn - -
6 Wafel n-GaAs:Si (1÷4)*1018 cm-3 500um
7 rozpuszczalna w wodzie warstwa ochronna 1 um
Note: a. Deviation of layer thickness is +/-10%;

b. Materiałem folii ochronnej jest warstwa pasywacyjna SiN.

 

2. O fotokatodzie GaAs

Najwcześniejszą i bardziej dojrzałą fotokatodą półprzewodnikową grupy III-V jest fotokatoda oparta na podłożu GaAs, a zakres odpowiedzi spektralnej fotokatody GaAs znajduje się w zakresie światła widzialnego 400-1000 nm, który jest używany głównie w dziedzinie wykrywania słabego światła. Ponieważ fotokatoda epitaksjalna GaAs ma charakterystykę szerokiego pasma odpowiedzi, występują problemy, takie jak duży szum odpowiedzi i niemożność wykorzystania w każdych warunkach pogodowych w zastosowaniach wąskopasmowych pól odpowiedzi, takich jak wykrywanie oceanów. Ze względu na ograniczenia tej dziedziny proponuje się fotokatodę GaAlAs z przestrajalnym składem Al, aby uczynić ją wrażliwą na światło niebiesko-zielone.

Fotokatoda wytworzona na płytce GaAs jest zdecydowanie najszerzej stosowaną fotokatodą w dziedzinie nocnego widzenia przy słabym oświetleniu. Wydajność kwantowa fotokatody GaAs (QE) jest wysoka, a ciemna emisja jest niska. Ponadto istnieje wiele zalet. Rozkład energii i rozkład kątowy emitowanych elektronów są skoncentrowane, zawór długofalowy jest regulowany, a potencjał ekspansji odpowiedzi długofalowej jest duży.

3. Aktywacja fotokatody GaAs

Oparta na GaAs fotokatodowa płytka epitaksjalna jest podstawowym wyborem do wytwarzania spolaryzowanej spinowo wiązki elektronów o wysokiej jasności, wysokiej polaryzacji i szybkiej inwersji polaryzacji. Jednak ze względu na dużą reaktywność powierzchni emitującej ma bardzo krótki czas życia, co prowadzi do trudności w eksploatacji. Naukowcy używają materiału, takiego jak Cs2Te, o większej twardości do aktywacji GaAs. Metoda ta wykazuje polaryzację porównywalną z aktywacją Cs-O i zwiększa żywotność ze względu na twardość warstwy Cs2Te.

Poinformowano, że fotokatoda QE oparta na aktywacji Cs-Te na materiale GaAs jest niższa niż aktywowana na Cs-O. Pod względem aktywacji Cs-Te, QE fotokatody wynosi 6,6% przy długości fali 532 nm, podczas gdy QE wynosi około 8,8% i 4,5% odpowiednio przy 532 nm i 780 nm poprzez aktywację Cs-O-Te. Widać oczywiście, że wyższą wydajność kwantową i dłuższy czas życia fotokatody GaAs o ujemnym powinowactwie elektronowym można uzyskać stosując roztwór Cs-O-Te.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sales@ganwafer.com i tech@ganwafer.com.

Podziel się tym postem