Liên hệ

Địa chỉ

No.77, Lingxia Nan Road, High Technology Zone, Huli, Xiamen, 361006

Thông tin liên lạc

Giữ liên lạc