Si-Delta Katkılı GaAs PHEMT Heteroyapısı

GaAs pHEMT Epitaxial Wafer

Si-Delta Katkılı GaAs PHEMT Heteroyapısı

As a leading semiconductor wafer manufacturer, Ganwafer can supply III-V semiconductor epitaxial wafers, more specifications please refer to https://www.ganwafer.com/product/iii-v-epi-wafer/. Burada örneğin delta katkılı GaAs pHEMT (sözde uyumlu yüksek elektron hareketli transistör) heteroyapısını alıyoruz ve bir durdurma katmanına sahip delta katkılı heteroyapı DpHEMT'nin spesifik katman malzemeleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. PHEMT, en yaygın kullanılan mikrodalga ve milimetre dalga güç cihazlarından biridir. Çift δ katkılı GaAs pHEMT malzeme yapısında, gerilmiş tabaka InGaAs kanalının arayüz özellikleri ve büyüme kalitesi, malzemenin performansını belirlemenin anahtarıdır. Çift delta katkılamanın, tek delta katkılama ile karşılaştırıldığında GaAs pHEMT'nin taşıyıcı konsantrasyonunu etkili bir şekilde arttırdığı bulunmuştur.

1. Delta Katkılı pHEMT Heteroyapısı

1.1 Epitaxial pHEMT Structure on GaAs Substrate

GANW201028-PHEMT

katman adı  

 

 

Kalınlık, um

 

iletkenlik tipi

 

 

temas katmanı H17 0.080 n GaAs 5.0×1018
durdurma katmanı H16 - - Al0.9Ga0.1As -
bariyer tabakası H15 - - Al0.22Ga0.78As -
ara katman H14 - - GaAs -
delta tabakası H13 - - Si -
ara katman H12 0.0004 - GaAs -
ara katman H11 - - Al0.23Ga0.77As -
ara katman H10 - - GaAs -
kanal katmanı H9 - - In0.23Ga0.77As
ara katman H8 - - GaAs -
ara katman H7 - - Al0.23Ga0.77As -
ara katman H6 - - GaAs -
delta tabakası H5 - - Si 0.74×1012 CM-2
ara katman H4 0.0004 - GaAs -
bariyer tabakası H3 - - Al0.23Ga0.77As -
arabellek heteroyapısı  

H2

- - GaAs,AlGaAs -
substrate

(001)

 

H1

625 ± 25 - GaAs -

 

1.2 Specification of Epitaxial РНЕМТ-1δ Structure on GaAs Substrate for Low Noise MMIC Applications

GANW190213-PHEMT

Katman Malzemesi Kalınlığı Doping (Concentration) Notes
N+ GaAs - Si doped,(6E18 cm-3)
n-Alxga1-xGibi - Si doped, (–) X=0.24±0.005
i-Alxga1-xGibi 7 katkısız X=0.24±0.005
Delta- Si - Planar  Si doped, (–)
i-GaAs - katkısız
i-Alxga1-xGibi - katkısız X=0.24±0.005
i-GaAs 1 katkısız
Içindeyga1-yGibi - katkısız -
GaAs (buffer 2) - katkısız
Superlattice - katkısız X=0.24±0.005
Alxga1-xAs (3.2 nm)/
GaAs (– nm), x 6
GaAs (buffer  1) 200 katkısız
 (100) GaAs substrate katkısız

 

Remarks:

* layer thickness deviation less than 5%

* Doping referred to desirable channel electron concentration ns=1.7E12 cm-2 ±5 % (for the reference Hall structure with i-GaAs 4 nm cap layer rather than n+GaAs for transistor structure)

* Channel Hall mobility should exceed 7000 cm2/(V s) at room temperature (typical 7050-7150 cm2/(V s))

1.3 Specification of GaAs Epitaxial Р-НЕМТ 2δ Structure for Power Amplifier MMIC Applications

GANW190213-PHEMT

Katman Malzemesi Kalınlığı Doping (Concentration) Notes
N+ GaAs - Si doped, (–)
n-Alxga1-xGibi - Si doped, 1E18 cm-3 X=0.22±0.005
Delta- Si - Planar  Si doped, (–)
n-Alxga1-xGibi 4 Si doped, (–) X=0.24±0.005
i-Alxga1-xGibi - katkısız X=0.24±0.005
Delta- Si - Planar  Si doped, (–)
i-GaAs 0.5 katkısız
i-Alxga1-xGibi - katkısız X=0.23±0.005
i-GaAs - katkısız
Içindeyga1-yGibi 14 katkısız -
i-GaAs - katkısız
i-Alxga1-xGibi - katkısız X=0.23±0.005
Delta- Si - Planar  Si doped, (–)
i-GaAs 0.5 katkısız
i-Alxga1-xGibi - katkısız X=0.23±0.005
GaAs (buffer 2) - katkısız
Superlattice - katkısız X=0.23
Alxga1-xAs (– nm)/
GaAs (– nm), x 6
GaAs (buffer  1) 150 katkısız
 (100) GaAs substrate katkısız

 

Remarks:

* layer thickness deviation less than 5%

* Doping referred to desirable channel electron concentration ns=2.8E12 cm-2 ±10 % (for the reference Hall structure with i-GaAs 4 nm cap layer rather than n+GaAs for transistor structure)

* Channel Hall mobility should exceed 6100 cm2/(V s) at room temperature (typical 6200-6500 cm2/(V s))

2. Additional FAQ about Device Parameters on GaAs PHEMT Structure

Q: We need the following parameters for basic transistors:

Structure 1.2: Gm=630 mS/mm, Vth=-0.4 V, Ids0~300 mA/mm, Idsmax~ 550 mA/mm (Usd~2V) for Lg~0.15 um.

Structure 1.3: Gm=430 mS/mm, Vth=-1.2 V, Ids0~400 mA/mm, Idsmax~ 550 mA/mm (Usd~5V), Ubd~ 20 V, for Lg~0.25 um

So can your GaAs pHEMT structure meet these requirements?

A: Yes, we can understand and epitaxial these pHEMT structures to meet your requirement.

You want to match Gm, Idmax, Idss and Vth in addition to channel Hall mobility and channel electronic concentration requirements, it needs to adjust 2-3 Runs in order to finally meet your needs. This requires to make three structural fine-tuning for each structure before ordering 100 pieces, mainly to fine-tune the size of Idss, i.e. 12 pieces each time (6 pieces for each structure, one structure for each two pieces), do 2-3 times, which is expected to meet your needs, after your confirmation, you can place another 100 pieces of orders.

3. AlGaAs Spacer Layer and InGaAs Channel in GaAs PHEMT

AlGaAs sapcer tabakasının varlığı, donör safsızlıklarının iyonizasyonunu sağlar, iyonize donör ve elektronlar uzaysal olarak ayrılır. Daha sonra donör bariyer katmanının yanında kalır ve elektronlar kanal katmanına girer. Ara tabakanın varlığı, iyonize verici ile elektron arasındaki mesafeyi arttırır, bu da sadece ikisi arasındaki Coulomb saçılımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda elektronun iyonize safsızlık saçılımını da azaltır ve elektronun hareketliliğini ve doyma hızını iyileştirir. . Ancak aralayıcı katmanın kalınlaşması ile elektronların kanal katmanına girme zorluğu artacak ve aşırı kalın aralayıcı katman, iki boyutlu elektron gazının konsantrasyonunu etkileyerek pHEMT cihazının performansının düşmesine neden olacaktır. .

İndiyum galyum arsenid (InGaAs) malzemesinin bant aralığı, galyum arsenid (GaAs) ve alüminyum galyum arsenid (AlGaAs) malzemesine göre daha dardır, bu nedenle geniş bant boşluklu malzeme ile birleşerek oluşturulan heteroeklem daha büyük bir iletim bandı süreksizliğine sahiptir ve onun kuantum potansiyeli kuyusu iki boyutluya çok duyarlıdır Elektron gazının hapsetme etkisi daha güçlüdür ve daha yüksek iki boyutlu elektron gazı konsantrasyonu ve daha fazla taşıyıcı hareketliliği elde edilebilir. AlGaAs/GaAs malzemeleriyle karşılaştırıldığında, GaAs pHEMT veri sayfası, InGaAs/GaAs malzemelerinin kafes sabitinde daha büyük bir farka sahip olduğunu ve dolayısıyla InGaAs kanal katmanının büyüme kalınlığı kontrol edilerek azaltılabilen daha yüksek bir uyumsuzluk derecesine sahip olduğunu gösterir.

4. Delta Doping of PHEMT Technology

Düzlemsel doping teknolojisi ile tuzak etkisi zayıflatılır, sıkıştırma voltajı iyi kontrol edilir, geçidin arıza voltajı artar ve kanaldaki taşıyıcı konsantrasyonu artar. Düzlemsel doping teknolojisinin avantajları göz önüne alındığında, GaAs pHEMT transistöründe düzlemsel doping teknolojisi (yani delta doping teknolojisi) de kullanılmaktadır.

GaAs pHEMT işlemi için iki tür delta katkılama vardır: tek düzlemsel katkılama ve çift düzlemsel katkılama. Kanal tabakası ve ara tabaka büyütüldükten sonra, kanal tabakasının üst kısmında sadece birkaç atomik donör safsızlık silikon tabakası büyütülür ve ardından AlGaAs bariyer tabakası tekrar büyütülür. Bu doping yöntemi tek düzlemli bir dopingdir; çift ​​düzlemli katkılama, iki heteroeklemli pHEMT'de, doping için InGaAs kanal katmanının her iki tarafında hem ileri bağlantı hem de ters bağlantı üzerinde silikon atomik katmanların büyütülmesidir.

Tek düzlem katkılı pHEMT'de, kanalın üst kısmında sadece bir katkılı heteroeklem vardır ve bağlantının ara yüzeyinde iyi oluşturulmuş üçgen potansiyelde iki boyutlu bir elektron gazı bulunur. Çift düzlem katkılı pHEMT kanal katmanının hem üst hem de alt heteroeklemleri katkılıdır ve iki katkılı üçgen potansiyel kuyusu, potansiyel kuyuların nispeten küçük genişliğinden dolayı yaklaşık olarak kare potansiyel kuyuları oluşturur. Başlangıçta, iki katkılı üçgen potansiyelin iki boyutlu elektron gazı vardır, bu nedenle pHEMT'nin iki boyutlu elektron gazının konsantrasyonu yüksektir ve kare potansiyel iyi oluşumu nedeniyle, iki boyutlu elektron gazı üzerindeki kısıtlama etkisi daha açıktır. , böylece daha iyi doğrusallık, daha yüksek kazanç bant genişliği gibi GaAs'a dayalı pHEMT'nin performansı iyileştirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen adresinden bize e-posta gönderin sales@ganwafer.com ve tech@ganwafer.com.

Bu gönderiyi paylaş