InSb Wafer

InSb Wafer

Indiumantimonid (InSb) har den högsta elektronrörligheten och mättnadshastigheten bland alla halvledare, så den kan användas i låg strömförbrukning och extremt högfrekventa enheter. Som tillverkare av sammansatta halvledare InSb-skivor tillhandahåller Ganwafer LEC-odlade III-V-gruppindiumantimonidsubstrat

Det finns många potentiella tillämpningar av indiumantimonidföreningsskiva på grund av dess låga kristallisationstemperatur, smala bandgap, höga bärarrörlighet, relativt enkel högrenhet indiumantimonid-enkristallprocess, kompletta indiumantimonidkristallstruktur och goda elektriska parameterlikformighet. Indiumantimonidskiva används för närvarande i fälteffekttransistorer (FET), vilket gör den digitala enheten låg strömförbrukning och snabb respons. Mer om indium antimon wafer, kontakta oss.

Beskrivning

Enkristall epi-ready indium antimonid wafers är fortfarande en av de viktigaste halvledarna som används för tillverkning av elektroniska komponenter för solid state elektronik. InSb-skivan används för tillverkning av linjära och array-fotoceller som drivs i våglängden 3–5 mm och används som ljuskänsliga element i värmesynssystem.

Dessutom används fokalmatriser baserade på tunna filmer av indiumantimonid som speciella enheter för luftburna navigations- och precisionsmålsystem, infraröda spårningshuvuden för luftvärn, marina infraröda detektorer och etc.

1. Specifikationer för InSb Wafer

Punkt Specifikationer
wafer Diameter 2 "50,5 ± 0,5 mm
3 tum 76,2±0,4 mm
4″1000,0±0,5 mm
kristallorientering 2 "(111) AorB ± 0,1 °
3″(111)AorB±0,1°
4″(111)AorB±0,1°
Tjocklek 2 "625 ± 25um
3″ 800 eller 900±25um
4″1000±25um
Primära platt längd 2 "16 ± 2 mm
3″22±2mm
4″32,5±2,5 mm
Sekundär platt längd 2 "8 ± 1 mm
3″11±1mm
4″18±1mm
Ytfinish P / E, P / P
Paket Epi-Ready, enkel waferbehållare eller CF-kassett

 

2.Elektriska och dopningsparametrar för indiumantimonidwafer av N-typ och P-typ

ledningstyp n-typ n-typ n-typ n-typ p-typ
dopningsmedel odopade Tellur låg tellur hög tellur Genmanium
EPD cm-2 2″3″4″≤50 2″≤100
Rörlighet cm² V-1s-1 ≥4*105 ≥2,5*104 ≥2,5*105 Ej angivet 8000-4000
Bärare Koncentration cm-3 5*1013-3*1014 (1-7)*1017 4*1014-2*1015 ≥1*1018 5*1014-3*1015

3. Forskning om kemisk polering av InSb Wafer

Mekanisk polering kommer att orsaka mekanisk skada på ytan av InSb-skivan i viss utsträckning, öka skivans ytjämnhet och påverka den slutliga enhetens prestanda. Den kemiska poleringen kan ta bort ytrepor på InSb-substratet och minska ytjämnheten. Indiumantimonidsubstratet av n-typ eller p-typ poleras mekaniskt och poleras ytterligare med en lågkoncentration Br_2-MeOH-lösning. Jämför topografi, total tjockleksvariation (TTV), grovhet, ytsammansättning och föroreningar hos polerade och opolerade InSb-skivor, resultaten visar att vid polering av InSb-skivor med låg koncentration av Br_2-MeOH-lösning är korrosionshastigheten stabil, lätt att kontroll, och kan effektivt ta bort ytrepor och få en jämn spegelyta. Ytråheten på skivan efter kemisk polering är 6,443 nm, TTV är 3,4 μm och atomförhållandet för In/Sb är nära 1. Jämfört med de traditionella CP4-A och CP4-B etslösningarna är den låga koncentrationen Br_2- MeOH-lösning är mer lämplig för kemisk polering av InSb-skivor.

    har lagts till i din varukorg:
    Kassan