Contact Us

Address

Henghui Business Center, No.77, Lingxia Nan Road, High Technology Zone, Huli, Xiamen, 361006

Contact Info

+86-592-5601 404

Get in Touch